Sophie

Toresson

Personliga ägodelar

Bomullsmattvarp, trasor, loppisfynd
95 x 65 cm

Textil

Att använda mig av textilt konsthantverk som uttrycksmedel känns både intuitivt och nödvändigt. Mitt intresse börjar oftast i ett material som inspirerar till en teknik eller metod. Vävning är den hantverksteknik som ligger mig närmast hjärtat. Vävningen ger lugn och mening med en tydlig riktning. Ett inslag i taget.

Jag befinner mig gärna i ett möte mellan hemslöjd och samtidskonst, där jag letar efter balansen i att bryta regler och göra vävningen nutida, samtidigt som man bevarar en hantverkstradition.

I mina arbeten återkommer jag ofta till ämnen som rör närhet och anknytning, som kan ställas i relation både till andra människor och materiella saker jag fäster mig vid.