Mathilda

Johansson

555

The human eye is most sensitive to a wavelength of 555 nanometers which is green – it is the center point of human visual perception. Nanometers are used to describe distances at the molecular level and distances in crystal structures.

Grafisk Design - Nya Media

Jag blandar helst olika typer av media och tekniker tillsammans med analogt. Från foto, klippa, klistra till att måla och teckna för att få en till dimension i ett verk.