Lina

Härdelin

Everything is fine

Textil

Jag känner en stark frihet i att ha textilt hantverk som utgångspunkt i sitt skapande. Textil som material är levande, vilt och oförutsägbart. När jag släpper kontrollen och accepterar det textila materialets natur, blir en reva, ett vävfel eller lösa trådar det som ger mina verk liv. Processen blir viktigare än det planerade slutresultatet. Det sporrar mig och utmanar hur jag förhåller mig till mitt skapande.

Mitt arbete utgår ofta från människan, hennes tankar och känslor, hennes natur. Vad är konstant? Vad händer i oss när samhället vi lever i inte är format efter oss och vi istället måste formas efter samhället? Vad är psykisk ohälsa? Dessa iakttagelser och funderingar vävs ofta in i mina verk; våra omgivningar och känslor, hur vi likt sammantvinnade trådar håller ihop och faller isär.