Klara

Rosenlund

Pre, The pond, Min man han kan, wait : Weight, Gråterskorna

Pre är en installation som äger rum innan livet tar vid. The pond är ett konstprojekt som handlar om förflyttningar och anpassning. I Min man han kan har jag utforskat min inneboende maskulinitet. Wait : Weight är en mosstäckt sten som glömt tyngdlagen, i sitt rofyllda tillstånd väntar på att nästa fas tar vid.
Gråterskorna är ett verk inspirerat av den yrkesgrupp som var vanlig i det antika grekland, dessa profesionella sörjare beställdes in till begravningar för att visa att den döde varit en viktig person, samt att framkalla de andras sorg. Min önskan vore att man i framtiden ska kunna outsourca sorgen, koppla in den och låta den köra runt.

Konstgrafiken

Jag arbetar med installation och skulptur.