Josefin

Johansson

Foto

Triangle of Josefin
Här någonstans skapar jag:

                     Projektioner


                                x


Reflektioner                     Multiexponering

Projektion

 x

       Reflektioner               Multiexponering