Johanna

Gerda Sundholm

Konstgrafiken

handskrivna gemener och kontrastfärger och grynigt i konturerna